Plan zajęć

dr Dmytro Iakushenko

Instytut Nauk Biologicznych

Katedra Botaniki i Ekologii

Email: d.iakushenko@wnb.uz.zgora.pl

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy
Środa
10:00 16:00 Ćwiczenia terenowe z botaniki Ć11B-SP   03-06-2020;
zajęcia w terenie
Czwartek
10:00 16:45 Ćwiczenia terenowe z botaniki Ć11B-SP   04-06-2020;
zajęcia w terenie
11:00 12:00 Konsultacje I  518 A-8 D
Piątek
10:00 16:00 Ćwiczenia terenowe z botaniki Ć11B-SP   05-06-2020;
zajęcia w terenie
Nieregularne
    OS10a - Plant cover of Poland W/Z31O-SP _a   D
    studenci z Wietnamu WĆL    D
    Ćwiczenia terenowe z bioróżnorodności flory i fauny Ć11BiZŚ-SP   D

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.