Plan zajęć

dr hab. Martin Hromada, prof. UZ

Wydział Nauk Biologicznych

Katedra Ochrony Przyrody

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Nieregularne
    Seminarium 5 S31O-ST   D//
    Seminarium 7 S41O-ST   D//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.