Plan zajęć

dr hab. inż. Łukasz Balbus

Instytut Matematyki

Zakład Ekonomii Matematycznej i Optymalizacji

Email: L.Balbus@wmie.uz.zgora.pl

Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć