Rezerwacje

dr inż. Łukasz Balbus

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Zakład Ekonomii Matematycznej i Optymalizacji

Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji