Plan zajęć

dr Renata Manacka

Instytut Ekonomii i Finansów

Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Analiz Rynkowych

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Czwartek
09:40 11:10 Teoria wyboru publicznego P12BN-SP 202 A-29 DN//
11:20 12:50 Teoria wyboru publicznego W11BN-SP; 12BN-SP 1 A-29 DN//
13:10 14:40 Sprawozdawczość finansowa Ć11EK-SD 202 A-29 DN//
14:50 16:20 Teoria wyboru publicznego P11BN-SP 202 A-29 DN//
Sobota
07:30 09:10 Rynek pracy z perspektywy przedsiębiorcy Ć22ZARZ-ND 209 A-29 aWez-NP//
09:15 10:55 Teoria wyboru publicznego W11BN-NP 209 A-29 aWez-NP//
12:45 14:25 Sprawozdawczość finansowa Ć11EK-ND 209 A-29 aWez-NP//
14:30 16:10 Teoria wyboru publicznego P11BN-NP 209 A-29 aWez-NP//
16:15 17:55 Rynek pracy z perspektywy przedsiębiorcy W22ZARZ-ND 209 A-29 aWez-NP//
18:00 19:40 Wykład monograficzny specjalnościowy - Ekonomia przedsiębiorstwa W22EK-ND 209 A-29 aWez-NP//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.