Plan zajęć

dr Łukasz Massalski

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Zakład Pielęgniarstwa

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Nieregularne
    Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych II Zp31PIEL-SP 16/17/L1   D//
    Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych II Zp31PIEL-SP 16/17/L2   D//
    Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych II Zp31PIEL-SP 16/17/L3   D//
    Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych II Zp31PIEL-SP 16/17/L4   D//
    Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych II Zp32PIEL-SP 16/17/L5   D//
    Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych II Zp32PIEL-SP 16/17/L6   D//
    Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych II Zp32PIEL-SP 16/17/L7   D//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.