Plan zajęć

dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ

Instytut Nauk Prawnych

Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego

Email: a.gorgol@wpa.uz.zgora.pl

Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć