Plan zajęć

mgr Maciej Mamet

Wydział Ekonomii i Zarządzania

Katedra Historii Społecznej, Gospodarczej i Wojskowości

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Nieregularne
    Konsultacje I    D//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.