Plan zajęć

dr Arkadiusz Kozioł

Instytut Matematyki

Zakład Statystyki Matematycznej i Ekonometrii

Email: A.Koziol@wmie.uz.zgora.pl

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy
Czwartek
09:45 11:20 Statystyka E11WF-SD   10-09-2020;
Egzamin poprawkowy w trybie zdalnym

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.