Plan zajęć

mgr Klaudia Żernik

Instytut Pedagogiki

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Email: k.zernik@wpps.uz.zgora.pl

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Poniedziałek
08:00 09:25 Podstawy edukacji technicznej K12PPiW-JMS 25-01-2021;
11:35 13:00 Podstawy edukacji technicznej K12PPiW-JMS 25-01-2021;
Wtorek
09:45 11:15 Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu K32PED-EPiW-SP 26-01-2021;
11:35 13:00 Gry i zabawy w rozwoju dzieci K11PPiW-JMS 26-01-2021;
13:15 14:45 Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu K31PED-EPiW-SP 26-01-2021;
15:00 16:25 Metodyka edukacji plastycznej I K21PPiW-JMS 26-01-2021;
18:00 18:45 Konsultacje I  26-01-2021;
Środa
11:30 13:00 Dyżur pracowniczy I  27-01-2021;
Piątek
08:00 09:25 Podstawy edukacji technicznej K11PPiW-JMS 22-01-2021;
09:35 10:55 Podstawy edukacji technicznej K11PPiW-JMS 22-01-2021;
11:15 12:40 Podstawy edukacji plastycznej K11PPiW-JMS 29-01-2021;
11:25 13:00 Podstawy edukacji plastycznej K12PPiW-JMS 22-01-2021;
12:45 14:10 Podstawy edukacji plastycznej K11PPiW-JMS 29-01-2021;
13:05 14:45 Podstawy edukacji plastycznej K12PPiW-JMS 22-01-2021;
Sobota
08:00 10:15 Podstawy edukacji plastycznej K11PPiW-JMN 30-01-2021;
10:30 12:45 Podstawy edukacji technicznej K11PPiW-JMN 30-01-2021;
13:00 15:15 Podstawy edukacji plastycznej K12PPiW-JMN 30-01-2021;
15:30 17:45 Podstawy edukacji technicznej K12PPiW-JMN 30-01-2021;
18:00 20:15 Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu K31PED-EPiW-NP 30-01-2021;
Niedziela
10:30 12:45 Gry i zabawy w rozwoju dzieci K12PPiW-JMN 31-01-2021;
13:00 15:15 Metodyka edukacji zdrowotnej K51PPiW-JMN 31-01-2021;
15:30 17:45 Metodyka nauczania języka obcego w przedszkolu i klasach I-III K51PPiW-JMN 31-01-2021;
18:00 20:15 Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu K31PED-EPiW-NP 31-01-2021;

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.

- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
22-01-2021Pi 08:00 09:25 Podstawy edukacji technicznej K11PPiW-JMS
22-01-2021Pi 09:35 10:55 Podstawy edukacji technicznej K11PPiW-JMS
22-01-2021Pi 11:25 13:00 Podstawy edukacji plastycznej K12PPiW-JMS
22-01-2021Pi 13:05 14:45 Podstawy edukacji plastycznej K12PPiW-JMS
25-01-2021Po 08:00 09:25 Podstawy edukacji technicznej K12PPiW-JMS
25-01-2021Po 11:35 13:00 Podstawy edukacji technicznej K12PPiW-JMS
26-01-2021Wt 09:45 11:15 Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu K32PED-EPiW-SP
26-01-2021Wt 11:35 13:00 Gry i zabawy w rozwoju dzieci K11PPiW-JMS
26-01-2021Wt 13:15 14:45 Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu K31PED-EPiW-SP
26-01-2021Wt 15:00 16:25 Metodyka edukacji plastycznej I K21PPiW-JMS
26-01-2021Wt 18:00 18:45 Konsultacje I 
27-01-2021Śr 11:30 13:00 Dyżur pracowniczy I 
29-01-2021Pi 11:15 12:40 Podstawy edukacji plastycznej K11PPiW-JMS
29-01-2021Pi 12:45 14:10 Podstawy edukacji plastycznej K11PPiW-JMS
30-01-2021So 08:00 10:15 Podstawy edukacji plastycznej K11PPiW-JMN
30-01-2021So 10:30 12:45 Podstawy edukacji technicznej K11PPiW-JMN
30-01-2021So 13:00 15:15 Podstawy edukacji plastycznej K12PPiW-JMN
30-01-2021So 15:30 17:45 Podstawy edukacji technicznej K12PPiW-JMN
30-01-2021So 18:00 20:15 Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu K31PED-EPiW-NP
31-01-2021Ni 10:30 12:45 Gry i zabawy w rozwoju dzieci K12PPiW-JMN
31-01-2021Ni 13:00 15:15 Metodyka edukacji zdrowotnej K51PPiW-JMN
31-01-2021Ni 15:30 17:45 Metodyka nauczania języka obcego w przedszkolu i klasach I-III K51PPiW-JMN
31-01-2021Ni 18:00 20:15 Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu K31PED-EPiW-NP

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.

- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.