Plan zajęć

mgr Klaudia Żernik

Instytut Pedagogiki

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Środa
11:30 13:00 Dyżu pracowniczy I    D//
Czwartek
11:30 13:00 Metodyka edukacji językowej w przedszkolu K21PED-EPiW-SP 334 A-16 D//
13:15 14:45 Metodyka edukacji językowej w przedszkolu K22PED-EPiW-SP 334 A-16 D//
14:55 16:30 Pedagogika przedszkolna K11PPiW-JMS 334 A-16 DN//
15:00 16:25 Innowacje w pedagogice elementarnej Ć21PED-EPiW-SD 334 A-16 DP//
Piątek
08:00 12:30 Praktyka pedagogiczna z wczesnego nauczania języka angielskiego / niemieckiego (60h) Pra31PED-EEiWNJO-SP 334 A-16 03-04-2020; 17-04-2020; 24-04-2020; 08-05-2020; 15-05-2020; 22-05-2020; 29-05-2020; 05-06-2020; 16-06-2020; 18-06-2020; //
12:15 16:30 Praktyka pedagogiczna z wczesnego nauczania języka angielskiego / niemieckiego (60h) Pra31PED-EE-NP 336 A-16 19-06-2020; //
13:15 16:30 Praktyka pedagogiczna w placówkach pozaszkolnych Pra21PED-EPiW-ND 336 A-16 28-02-2020; 13-03-2020; 27-03-2020; 17-04-2020; 08-05-2020; 22-05-2020; 05-06-2020; //
13:15 16:30 Praktyka śródroczna ogólnopedagogiczna Pra11PPiW-JMN; 12PPiW-JMN 336 A-16 20-03-2020; 03-04-2020; //
15:00 16:30 Praktyka śródroczna ogólnopedagogiczna Pra11PPiW-JMN; 12PPiW-JMN 336 A-16 24-04-2020; //
16:45 20:00 Praktyka pedagogiczna w placówkach pozaszkolnych Pra21PED-EPiW-ND 336 A-16 WPPS-D//
16:45 20:00 Praktyka śródroczna ogólnopedagogiczna Pra11PPiW-JMN; 12PPiW-JMN 336 A-16 06-03-2020; 20-03-2020; 03-04-2020; 24-04-2020; 15-05-2020; //
Sobota
08:00 10:15 Metodyka edukacji przyrodniczej i społecznej w przedszkolu K31PED-EE-NP 324 A-16 04-04-2020; 25-04-2020; 16-05-2020; 23-05-2020; //
13:45 16:45 Metodyka edukacji językowej w przedszkolu K21PED-EPiW-NP 336 A-16 20-06-2020; //
15:30 19:30 Metodyka edukacji językowej w przedszkolu K21PED-EPiW-NP 336 A-16 06-06-2020; //
15:45 18:00 Metodyka edukacji przyrodniczej i społecznej w przedszkolu K31PED-EE-NP 336 A-16 07-03-2020; 21-03-2020; //
16:45 20:00 Metodyka pracy z dzieckiem zdolnym i twórczym K41PPiW-JMN 336 A-16 29-02-2020; //
17:00 20:00 Praktyka pedagogiczna z wczesnego nauczania języka angielskiego / niemieckiego (60h) Pra31PED-EE-NP 336 A-16 20-06-2020; //
Niedziela
08:00 13:00 Praktyka pedagogiczna z wczesnego nauczania języka angielskiego / niemieckiego (60h) Pra31PED-EE-NP 336 A-16 24-05-2020; 21-06-2020; //
09:45 13:45 Praktyka pedagogiczna z wczesnego nauczania języka angielskiego / niemieckiego (60h) Pra31PED-EE-NP 336 A-16 07-06-2020; //
10:30 13:30 Metodyka pracy z dzieckiem zdolnym i twórczym K41PPiW-JMN 336 A-16 08-03-2020; //
13:00 15:15 Metodyka edukacji językowej w przedszkolu K21PED-EPiW-NP 336 A-16 22-03-2020; 26-04-2020; //
13:25 14:55 Metodyka edukacji językowej w przedszkolu K21PED-EPiW-NP 336 A-16 24-05-2020; //
14:00 14:45 Metodyka edukacji językowej w przedszkolu K21PED-EPiW-NP 336 A-16 07-06-2020; //
14:00 19:00 Praktyka pedagogiczna z wczesnego nauczania języka angielskiego / niemieckiego (60h) Pra31PED-EE-NP 336 A-16 08-03-2020; 05-04-2020; //
15:00 20:00 Praktyka pedagogiczna z wczesnego nauczania języka angielskiego / niemieckiego (60h) Pra31PED-EE-NP 336 A-16 07-06-2020; //
15:30 19:30 Praktyka pedagogiczna z wczesnego nauczania języka angielskiego / niemieckiego (60h) Pra31PED-EE-NP 336 A-16 22-03-2020; //
15:30 20:30 Praktyka pedagogiczna z wczesnego nauczania języka angielskiego / niemieckiego (60h) Pra31PED-EE-NP 336 A-16 26-04-2020; 17-05-2020; //
Nieregularne
    Diagnoza pedagogiczno-psychologiczna dzieci zdolnych i twórczych Ć41PPiW-JMN 336 A-16 41PPiW//
    Pedagogika przedszkolna K11PPiW-JMN 336 A-16 WPPS-P//
    Pedagogika przedszkolna K12PPiW-JMN 336 A-16 WPPS-P//
    Praktyka ciągła w przedszkolu Pra41PPiW-JMN 336 A-16 41PPiW//
    Praktyka śródroczna wychowawczo-dydaktyczna w przedszkolu Pra41PPiW-JMN 336 A-16 41PPiW//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.