Plan zajęć

dr Kajetan Górny

Wydział Prawa i Administracji

Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Wtorek
09:00 10:30 Tworzenie umów E21ADM-AO-SD; 22ADM-SP-SD 005 A-0 19-02-2019; //2. Termin zaliczenia i egzeminu z przedmiotu tworzenie umów
Środa
10:00 12:00 Rada Wydziału I  204 A-41 20-02-2019; 20-03-2019; 17-04-2019; 22-05-2019; //
Niedziela
09:15 10:45 Ochrona własności intelektulanej E51PR-NM; 52PR-NM 202 A-41 17-02-2019; //
11:00 13:00 Prawo cywilne cz. 1 E21PR-NM 202 A-41 17-02-2019; //II termin zaliczenia prawo cywilne

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.