Plan zajęć

mgr Hubert Asienkiewicz

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Wtorek
09:15 11:00 Seminarium doktoranckie: Optymalizacja stochastyczna i teoria gier S[S]  218 A-29 D//
09:15 11:00 Seminarium naukowe S  218 A-29 D//
Środa
13:15 15:00 Dyżur pracowniczy I    D//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.