Plan zajęć

dr hab. inż. Volodymyr Sakharov, prof. UZ

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Zakład Mechaniki Budowli

Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć