Plan zajęć

mgr Andrzej Tatara

Instytut Nauk Prawnych

Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego

Email: a.tatara@wpa.uz.zgora.pl

Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć