Plan zajęć

dr Sylwia Andrzejczak-Grządko

Instytut Nauk Biologicznych

Pracownia Biochemii i Biologii Komórki

Email: s.andrzejczak-grzadko@wnb.uz.zgora.pl

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy
Środa
08:10 09:40 Mikrobiologia ogólna W21B-SP 117 A-8 D
09:45 11:15 Genetyka molekularna W21BT-SP 117 A-8 D
13:00 15:00 Konsultacje I  111 A-26 D
Czwartek
10:00 14:30 Mikrobiologia przemysłowa L21BT-SP 13 A-26 D
Nieregularne
    Pracownia specjalizacyjna L11B-BM-SD   D
    Seminarium specjalizacyjne S11B-BM-SD   D

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.