Rezerwacje

dr inż. Agnieszka Lasota

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Zakład Zastosowań Informatyki

Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji