Plan zajęć

dr hab. Halina Guła-Kubiszewska, prof. UZ

Instytut Nauk Biologicznych

Katedra Sportu i Promocji Zdrowia

Email: h.gula-kubiszewska@wlnz.uz.zgora.pl

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy
Środa
09:30 11:45 Metodyka wychowania fizycznego L21WF-SP/lab.3 A A-38 D
15.04-05.06.2020 zajęcia w HS, ul. Prosta
11:55 14:10 Metodyka wychowania fizycznego L21WF-SP/lab.2 A A-38 D
15.04-05.06.2020 zajęcia w HS, ul. Prosta
14:15 16:30 Metodyka wychowania fizycznego L21WF-SP/lab.1 A A-38 D
15.04-05.06.2020 zajęcia w HS, ul. Prosta
16:45 18:15 Konsultacje I  107 A-38 D
Czwartek
08:00 09:30 Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne S31WF-SP/3 105 A-38 D
09:45 11:15 Dyżur pracowniczy I  107 A-38 D

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.