Plan zajęć

dr Wiktor Trybka

Wydział Prawa i Administracji

Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Wtorek
11:00 13:00 Rada Dyscypliny Naukowej Prawo I  204 A-41 28-01-2020; //
Piątek
07:30 09:10 Prawo ochrony środowiska W51PR-SM; 52PR-SM; 53PR-SM 202 A-41 13-12-2019; //
09:00 10:30 Publiczne prawo gospodarcze E21ADM-SP 2 A-29 31-01-2020; //
09:15 10:55 Przygotowanie do aplikacji notarialnej II Ć51PR-SM; 52PR-SM; 53PR-SM 202 A-41 13-12-2019; //
11:55 12:40 Konsultacje I  202 A-41 13-12-2019; 10-01-2020; 17-01-2020; 24-01-2020; //
12:45 14:25 Prawo ochrony środowiska W51PR-SM; 52PR-SM; 53PR-SM 202 A-41 10-01-2020; 17-01-2020; 24-01-2020; //
14:35 16:15 Przygotowanie do aplikacji notarialnej II Ć51PR-SM; 52PR-SM; 53PR-SM 012 A-41 10-01-2020; 17-01-2020; 24-01-2020; //
17:00 18:40 Publiczne prawo gospodarcze W21ADM-SP 005 A-0 13-12-2019; 10-01-2020; 17-01-2020; 24-01-2020; //
Sobota
07:30 09:00 Przygotowanie do aplikacji notarialnej II Ć51PR-NM 010 A-41 WPiA-N//
09:05 10:35 Prawo ochrony środowiska W51PR-NM 010 A-41 WPiA-N//
10:00 11:30 Publiczne prawo gospodarcze E21ADM-NP; 22ADM-NP 2 A-29 01-02-2020; //
11:00 12:30 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne I W31PR-NM 103 A-41 WPiA-N//
Niedziela
07:30 08:30 Publiczne prawo gospodarcze Ć21ADM-NP 005 A-0 15-12-2019; 12-01-2020; //
08:00 10:45 Publiczne prawo gospodarcze Ć22ADM-NP 005 A-0 26-01-2020; //
08:40 10:35 Publiczne prawo gospodarcze W21ADM-NP; 22ADM-NP 005 A-0 15-12-2019; 12-01-2020; //
10:40 11:25 Konsultacje I    15-12-2019; //pokój nr 3 C-2 - Dom Studenta "Piast" nr 2
10:50 11:35 Konsultacje I    26-01-2020; //pokój nr 3 C-2 - Dom Studenta "Piast" nr 2
12:30 14:45 Samozatrudnienie W11PZiPP 204 A-41 15-12-2019; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.