Plan zajęć

dr Wiktor Trybka

Instytut Nauk Prawnych

Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego

Email: w.trybka@wpa.uz.zgora.pl

Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć