Plan zajęć

prof. dr hab. inż. Marian Miłek

Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie

Instytut Energetyki

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
11:30 13:00 Konsultacje I  209/2 AS-51 D//
13:15 14:45 Gospodarka energetyczna WE30S 105 AS-51 D//
Wtorek
09:15 11:00 Podstawy elektrotechniki W11E-SP 111 A-2 DII//
11:15 12:45 Podstawy elektrotechniki W11E-SP 111 A-2 DII//
Środa
09:45 12:15 Elektrotechnika WE20S 105 AS-51 D//
Sobota
09:15 10:45 Pomiary wielkości nieelektrycznych W11E-ND 109 A-2 NST_WIEA_Z //
14:00 15:30 Wybrane problemy energetyki WSPEO 114CEO AS-56 14-12-2019; 25-01-2020; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.