Plan zajęć

dr n. farm. Karolina Kieres

Instytut Nauk o Zdrowiu

Katedra Farmakologii i Toksykologii

Email: K.Kieres@wlnz.uz.zgora.pl

Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć