Plan zajęć

mgr Ryszard Miadziołko

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
13:15 15:00 Seminarium doktoranckie: Wybrane zagadnienia kombinatoryki S[S]  210 A-29 D//
13:15 15:00 Seminarium naukowe S  210 A-29 D//
Środa
11:15 13:00 Metody matematyczne mechaniki klasycznej 2 W[S]  3 A-29 D//
13:15 15:00 Dyżur pracowniczy I    D//
Czwartek
11:15 12:45 Kurs wyrównanwczy z matematyki C11EK-SP; 12EK-SP 108 A-29 D//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.