Plan zajęć

mgr Mateusz Kubiak

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Środa
11:15 13:00 Metody matematyczne mechaniki klasycznej 2 W[S]  3 A-29 D//
13:15 15:00 Dyżur pracowniczy I    D//
15:15 16:45 Kurs wyrównanwczy z matematyki C11ZARZ-SP; 12ZARZ-SP 204 A-29 D//
Piątek
09:15 11:00 Seminarium doktoranckie: Teoria aproksymacji i analiza funkcjonalna S[S]  208b A-29; 210 A-29 D//
09:15 11:00 Seminarium naukowe S  208b A-29; 210 A-29 D//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.