Plan zajęć

mgr Mateusz Kubiak

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Email: M.Kubiak@wmie.uz.zgora.pl

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Poniedziałek
11:00 12:30 Ciągi o ograniczonych wariacjach w teorii szeregów Fouriera E[X]  08-02-2021; 15-02-2021;
Środa
12:35 14:00 Dyżur pracowniczy I  27-01-2021;
Czwartek
07:30 09:00 Kurs wyrównanwczy z matematyki I11ARCH-SP; 12ARCH-SP D
09:15 10:45 Ciągi o ograniczonych wariacjach w teorii szeregów Fouriera W[X]  D
Piątek
09:15 10:45 Seminarium doktoranckie: Teoria aproksymacji i analiza funkcjonalna S  D

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.

- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
21-01-2021Cz 07:30 09:00 Kurs wyrównanwczy z matematyki I11ARCH-SP; 12ARCH-SP
21-01-2021Cz 09:15 10:45 Ciągi o ograniczonych wariacjach w teorii szeregów Fouriera W[X] 
22-01-2021Pi 09:15 10:45 Seminarium doktoranckie: Teoria aproksymacji i analiza funkcjonalna S 
27-01-2021Śr 12:35 14:00 Dyżur pracowniczy I 
28-01-2021Cz 07:30 09:00 Kurs wyrównanwczy z matematyki I11ARCH-SP; 12ARCH-SP
28-01-2021Cz 09:15 10:45 Ciągi o ograniczonych wariacjach w teorii szeregów Fouriera W[X] 
29-01-2021Pi 09:15 10:45 Seminarium doktoranckie: Teoria aproksymacji i analiza funkcjonalna S 
08-02-2021Po 11:00 12:30 Ciągi o ograniczonych wariacjach w teorii szeregów Fouriera E[X] 
15-02-2021Po 11:00 12:30 Ciągi o ograniczonych wariacjach w teorii szeregów Fouriera E[X] 

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.

- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.