Rezerwacje

mgr Mateusz Kubiak

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Email: M.Kubiak@wmie.uz.zgora.pl

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy
Czwartek
11:00 13:00 Aproksymacja trygonometryczna E[S]    10-09-2020;

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.