Plan zajęć

dr Joanna Zdanowska

Wydział Prawa i Administracji

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Niedziela
10:30 12:45 Prawo pracy W31PS-NP 11 A-16 23-06-2019; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.