Plan zajęć

mgr Anna Glibowska

Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Instytut Psychologii

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Piątek
09:45 11:15 Psychologia agresji i konfliktów Ć51PSYCH-JMS-PK/lab1; 51PSYCH-JMS-PK/lab2 P103 A-16 D//
11:30 13:00 Psychologia agresji i konfliktów Ć51PSYCH-JMS-PK/lab3; 52PSYCH-JMS-PEW P103 A-16 D//
13:15 14:45 Psychologia agresji i konfliktów Ć53PSYCH-JMS-PPOZ P103 A-16 D//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.