Plan zajęć

lek. med. Szymon Michniewicz

Instytut Nauk o Zdrowiu

Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej

Email: szmichniewicz@uz.zgora.pl

Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć