Plan zajęć

dr hab. n. med. Marcin Zaniew, prof. UZ

Instytut Nauk Medycznych

Katedra Pediatrii

Email: m.zaniew@wlnz.uz.zgora.pl

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy
Wtorek
15:30 17:45 Przygotowanie do LEKu - Pediatria/Chirurgia W5LEKJMS 315 A-2 02-06-2020;

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.