Plan zajęć

dr n. med. Władysław Sterna

Instytut Nauk Medycznych

Katedra Psychiatrii

Email: w.sterna@wlnz.uz.zgora.pl

Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć