Plan zajęć

lek. med. Marcin Cieciorowski

Instytut Nauk Medycznych

Katedra Chirurgii i Onkologii

Email: m.cieciorowski@cm.uz.zgora.pl

Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć
Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć