Plan zajęć

mgr inż. Bogdan Lipiec

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Czwartek
10:45 12:00 Seminarium Instytuowe ISSI I  412 A-2 23-01-2020; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.