Plan zajęć

WNB Pracownicy

Wydział Nauk Biologicznych

Dziekanat

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Nieregularne
    Pracownia magisterska L11BT-MA-SD/A   D//
    Pracownia magisterska L11BT-MA-SD/B   D//
    Pracownia specjalizacyjna L11O-OZN-SD/A   D//
    Pracownia specjalizacyjna L11O-OZN-SD/B   D//
    Seminarium magisterskie S11BT-MA-SD/A   D//
    Seminarium magisterskie S11BT-MA-SD/B   D//
    Seminarium specjalizacyjne S11O-OZN-SD/A   D//
    Seminarium specjalizacyjne S11O-OZN-SD/B   D//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.