Plan zajęć

dr n. med. Piotr Zorga

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Katedra Medycyny Nuklearnej

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Nieregularne
    Konsultacje I    D//"konsultacje w trakcie trwania bloku klinicznego"

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.