Plan zajęć

lek. med. Joanna Chrąchol

Instytut Nauk Medycznych

Katedra Chirurgii i Urologii Dziecięcej

Email: j.chrachol@cm.uz.zgora.pl

Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć
Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć