Plan zajęć

dr n. med. Michał Michalczyk

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Katedra Ginekologii i Położnictwa

Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć