Plan zajęć

dr n. med. Aleksander Celewicz

Instytut Nauk Medycznych

Katedra Ginekologii i Położnictwa

Email: a.celewicz@cm.uz.zgora.pl

Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć
Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć