Plan zajęć

lek. med. Marta Celewicz

Instytut Nauk Medycznych

Katedra Ginekologii i Położnictwa

Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć
Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć