Plan zajęć

dr hab. n. med. Romuald Cichoń, prof. UZ

Instytut Nauk Medycznych

Katedra Kardiologii Interwencyjnej i Kardiochirurgii

Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć
Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć