Plan zajęć

dr Justyna Jarczyk

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Zakład Równań Funkcyjnych

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
16:55 20:05 Seminarium dyplomowe 2 S21IiE-SD; 21MAT-SD 210 A-29 D//
Wtorek
07:30 09:00 Seminarium specjalistyczne 2 S21IiE-SD; 21MAT-SD 213 A-29 D//
09:15 10:45 Matematyka W10BUD-SP; 11BUD-SP 213 A-8 D//
11:15 12:45 Matematyka Ć10BUD-SP 106 A-8 D//
13:15 14:45 Matematyka Ć11BUD-SP 106 A-8 D//
Środa
09:15 10:45 Kurs wyrównanwczy z matematyki dla I roku BUD-SP Ć10BUD-SP; 11BUD-SP 321 A-8 D//
11:15 13:00 Rada Dyscypliny I    D//
13:15 15:00 Dyżur pracowniczy I    D//
Czwartek
09:15 11:00 LaTeX L21ID-SP/PA; 21ID-SP/ŻK; 31MAT-SP/A; 31MAT-SP/B 112 A-29 D//
11:15 13:00 Seminarium naukowe S  218 A-29 D//
13:15 15:00 LaTeX L21IiE-SP 112 A-29 D//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.