Plan zajęć

dr Justyna Jarczyk

Instytut Matematyki

Zakład Równań Funkcyjnych

Email: J.Jarczyk@wmie.uz.zgora.pl

Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć