Rezerwacje

dr Justyna Jarczyk

Instytut Matematyki

Zakład Równań Funkcyjnych

Email: J.Jarczyk@wmie.uz.zgora.pl

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy
Wtorek
09:15 11:00 Rezerwacja R  207 A-29 30-06-2020;
11:05 13:00 Rezerwacja R  223 A-29 30-06-2020;

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.