Plan zajęć

mgr Katarzyna Szajkowska

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

Sekretariat Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

Email: k.szajkowska@wiea.uz.zgora.pl

Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć
Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć