Rezerwacje

dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ

Instytut Matematyki

Zakład Analizy Matematycznej

Email: B.Szal@wmie.uz.zgora.pl

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy
Czwartek
11:00 13:00 Aproksymacja trygonometryczna E    10-09-2020;

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.