Plan zajęć

dr Zdzisław Nowak

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Zakład Zastosowań Informatyki

Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć