Plan zajęć

dr Alina Szelecka

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Zakład Algebry i Geometrii

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
13:15 15:00 Seminarium naukowe S  210 A-29 D//
Wtorek
08:30 11:00 Metodyka rozwiązywania zadań matematycznych 2 Ć31MAT-SP/A 217 A-29 D//
11:15 13:00 Podstawy dydaktyki Ć21MAT-SP/A 217 A-29 D//
Środa
08:45 11:15 Praktyka śródroczna 2 Pra31MAT-SP/A 217 A-29 D//
11:30 13:00 Dydaktyka matematyki 2 Ć31MAT-SP/A 217 A-29 D//
13:15 15:00 Dyżur pracowniczy I    D//
15:15 18:30 Seminarium dyplomowe 1 S31MAT-SP/S2 213 A-29 D//
Piątek
08:00 10:15 Metodyka rozwiązywania zadań matematycznych 4 Ć21MAT-SD/A 217 A-29 D//
10:30 12:30 Dydaktyka matematyki 2 W31MAT-SP/A 217 A-29 D//
Sobota
09:15 10:45 Zdaj matmę na MAKSA I  3 A-29 26-10-2019; //
09:15 11:00 Zdaj matmę na MAKSA I  3 A-29 02-11-2019; 09-11-2019; 16-11-2019; 23-11-2019; 30-11-2019; 07-12-2019; 14-12-2019; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.