Plan zajęć

dr Alina Szelecka

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Zakład Algebry i Geometrii

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
14:00 16:30 Metodyka rozwiązywania zadań matematycznych 4 Ć21MAT-SD/A; 21MAT-SD/MK 217 A-29 D//
Wtorek
07:30 09:00 Dydaktyka matematyki 2 W31MAT-SP/A 217 A-29 22-01-2019; //
09:15 10:45 Dydaktyka matematyki 2 Ć31MAT-SP/A 217 A-29 22-01-2019; //
11:00 13:30 Praktyka śródroczna 2 Pra31MAT-SP/A 217 A-29 22-01-2019; //
Środa
08:00 10:30 Metodyka rozwiązywania zadań matematycznych 2 Ć31MAT-SP/A 217 A-29 23-01-2019; //
11:15 12:45 Podstawy dydaktyki Ć21MAT-SP/A 217 A-29 23-01-2019; //
13:15 15:00 Dyżur pracowniczy I    23-01-2019; //
Piątek
08:45 10:30 Praktyka śródroczna 2 Pra31MAT-SP/A 217 A-29 25-01-2019; //
Sobota
09:15 13:00 Kurs dla maturzystów - Zdaj matme na MAKSA I  3 A-29 09-02-2019; 16-02-2019; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.