Plan zajęć

dr hab. Stefan Zontek, prof. UZ

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Zakład Statystyki Matematycznej i Ekonometrii

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
09:00 11:00 Analiza wielowymiarowa E11IiE-SD 433 A-29 04-02-2019; //
09:15 11:00 Seminarium specjalistyczne 1 S11ID-SD 113 A-29 D//
13:15 15:00 Analiza wielowymiarowa W11IiE-SD 207 A-29 D//
Wtorek
07:30 09:00 Seminarium dyplomowe 1 S11ID-SD 213 A-29 22-01-2019; //
11:15 12:55 Statystyka matematyczna E21ZiIP-SP   12-02-2019; //Egzamin II termin. Sala 210 A-29
Środa
09:00 11:00 Analiza wielowymiarowa E11IiE-SD 433 A-29 13-02-2019; //
11:15 12:55 Statystyka matematyczna E21ZiIP-SP 216 A-29 30-01-2019; //Egzamin I termin
11:15 13:00 Rada Wydziału MIiE I    23-01-2019; //
13:15 15:00 Dyżur pracowniczy I    23-01-2019; //
Czwartek
11:15 12:45 Statystyka matematyczna W21ZiIP-SP 302 A-2 24-01-2019; //
13:15 15:00 Seminarium dyplomowe 1 S11ID-SD 213 A-29 24-01-2019; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.