Plan zajęć

dr Jacek Bojarski

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Zakład Statystyki Matematycznej i Ekonometrii

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
07:30 09:00 Analiza plików tekstowych i raportowanie L11ID-SD 112 A-29 D//
13:15 15:00 Analiza plików tekstowych i raportowanie W11ID-SD 218 A-29 D//
15:15 16:50 Prognozowanie i symulacja W11IiE-SD 211 A-29 D//
Wtorek
09:20 11:00 Prognozowanie i symulacja L11IiE-SD 205 A-29 22-01-2019; //
11:15 13:00 Modelowanie zjawisk losowych L31ID-SP/A 112 A-29 22-01-2019; //
13:15 15:00 Dynamiczne raportowanie W21IiE-SP 207 A-29 22-01-2019; //
15:15 16:50 Dynamiczne raportowanie L21IiE-SP 205 A-29 22-01-2019; //
Środa
07:30 09:00 Inżynierski projekt dyplomowy 2 S41ID-SP 213 A-29 23-01-2019; //
09:15 11:00 Prognozowanie i symulacja E11IiE-SD 213 A-29 06-02-2019; //
11:15 13:00 Dynamiczne raportowanie E21IiE-SP 213 A-29 06-02-2019; //
11:15 13:00 Modelowanie zjawisk losowych W31ID-SP/A 223 A-29 23-01-2019; //
13:15 15:00 Analiza plików tekstowych i raportowanie E11ID-SD 213 A-29 06-02-2019; //
13:15 15:00 Dyżur pracowniczy I    23-01-2019; //
Czwartek
09:15 11:00 Prognozowanie i symulacja E11IiE-SD 213 A-29 14-02-2019; //
11:15 13:00 Analiza plików tekstowych i raportowanie E11ID-SD 213 A-29 14-02-2019; //
Piątek
09:15 12:00 Seminarium naukowe S    25-01-2019; //
11:15 13:00 Dynamiczne raportowanie E21IiE-SP 213 A-29 15-02-2019; //
15:15 16:50 Inżynierski projekt dyplomowy 2 S41ID-SP 213 A-29 25-01-2019; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.