Plan zajęć

dr Jacek Bojarski, prof. UZ

Pracownia Zastosowań Matematyki
Instytut Matematyki

j.bojarski@wmie.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Wtorek
12:45 14:15 Analiza plików tekstowych i raportowanie 11ID-SD 3 A-29 D
14:30 16:00 Dynamiczne raportowanie 21IiE-SP/A; 21IiE-SP/KJ; 21IiE-SP/KK; 21IiE-SP/PM; 21IiE-SP/WX 210 A-29 D
Środa
09:15 10:45 Rezerwacja   112 A-29; 121 A-29; 202 A-29; 203 A-29; 207 A-29; 219 A-29 2022-12-07
Olimpiada Statystyczna
11:00 12:30 Posiedzenia Rady Dyscypliny   207 A-29 D
11:00 13:00 Rezerwacja   121 A-29; 202 A-29; 203 A-29; 205 A-29; 211 A-29; 219 A-29 2022-12-07
Olimpiada Statystyczna
12:35 14:00 Dyżur pracowniczy   D
13:05 15:30 Rezerwacja   202 A-29; 203 A-29 2022-12-07
Olimpiada Statystyczna
14:30 16:00 Prognozowanie i symulacja 11IiE-SD; 21MAT-SP/DP; 31ID-SP/GG 207 A-29 DP
14:30 16:00 Konsultacje   503 A-29 DN
16:16 17:45 Konsultacje   503 A-29 DP
Czwartek
11:00 12:30 Seminarium projektowe   219 A-29 D
12:45 14:15 Analiza plików tekstowych i raportowanie 11ID-SD 211 A-29 D
14:30 16:00 Dynamiczne raportowanie 21IiE-SP/A; 21IiE-SP/KJ; 21IiE-SP/KK; 21IiE-SP/PM; 21IiE-SP/WX 205 A-29 D
16:15 17:45 Prognozowanie i symulacja 11IiE-SD; 21MAT-SP/DP; 31ID-SP/GG 112 A-29 D
Piątek
09:15 10:45 Seminarium naukowe   D
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2022-12-06 Wt 12:45 14:15 Analiza plików tekstowych i raportowanie 11ID-SD 3 A-29
2022-12-06 Wt 14:30 16:00 Dynamiczne raportowanie 21IiE-SP/A; 21IiE-SP/KJ; 21IiE-SP/KK; 21IiE-SP/PM; 21IiE-SP/WX 210 A-29
2022-12-07 Śr 09:15 10:45 Rezerwacja   112 A-29; 121 A-29; 202 A-29; 203 A-29; 207 A-29; 219 A-29
Olimpiada Statystyczna
2022-12-07 Śr 11:00 12:30 Posiedzenia Rady Dyscypliny   207 A-29
2022-12-07 Śr 11:00 13:00 Rezerwacja   121 A-29; 202 A-29; 203 A-29; 205 A-29; 211 A-29; 219 A-29
Olimpiada Statystyczna
2022-12-07 Śr 12:35 14:00 Dyżur pracowniczy  
2022-12-07 Śr 13:05 15:30 Rezerwacja   202 A-29; 203 A-29
Olimpiada Statystyczna
2022-12-07 Śr 14:30 16:00 Prognozowanie i symulacja 11IiE-SD; 21MAT-SP/DP; 31ID-SP/GG 207 A-29
2022-12-07 Śr 16:16 17:45 Konsultacje   503 A-29
2022-12-08 Cz 11:00 12:30 Seminarium projektowe   219 A-29
2022-12-08 Cz 12:45 14:15 Analiza plików tekstowych i raportowanie 11ID-SD 211 A-29
2022-12-08 Cz 14:30 16:00 Dynamiczne raportowanie 21IiE-SP/A; 21IiE-SP/KJ; 21IiE-SP/KK; 21IiE-SP/PM; 21IiE-SP/WX 205 A-29
2022-12-08 Cz 16:15 17:45 Prognozowanie i symulacja 11IiE-SD; 21MAT-SP/DP; 31ID-SP/GG 112 A-29
2022-12-09 Pi 09:15 10:45 Seminarium naukowe  
2022-12-13 Wt 12:45 14:15 Analiza plików tekstowych i raportowanie 11ID-SD 3 A-29
2022-12-13 Wt 14:30 16:00 Dynamiczne raportowanie 21IiE-SP/A; 21IiE-SP/KJ; 21IiE-SP/KK; 21IiE-SP/PM; 21IiE-SP/WX 210 A-29
2022-12-14 Śr 11:00 12:30 Posiedzenia Rady Dyscypliny   207 A-29
2022-12-14 Śr 12:35 14:00 Dyżur pracowniczy  
2022-12-14 Śr 14:30 16:00 Konsultacje   503 A-29
2022-12-15 Cz 11:00 12:30 Seminarium projektowe   219 A-29
2022-12-15 Cz 12:45 14:15 Analiza plików tekstowych i raportowanie 11ID-SD 211 A-29
2022-12-15 Cz 14:30 16:00 Dynamiczne raportowanie 21IiE-SP/A; 21IiE-SP/KJ; 21IiE-SP/KK; 21IiE-SP/PM; 21IiE-SP/WX 205 A-29
2022-12-15 Cz 16:15 17:45 Prognozowanie i symulacja 11IiE-SD; 21MAT-SP/DP; 31ID-SP/GG 112 A-29
2022-12-16 Pi 09:15 10:45 Seminarium naukowe  
2022-12-20 Wt 12:45 14:15 Analiza plików tekstowych i raportowanie 11ID-SD 3 A-29
2022-12-20 Wt 14:30 16:00 Dynamiczne raportowanie 21IiE-SP/A; 21IiE-SP/KJ; 21IiE-SP/KK; 21IiE-SP/PM; 21IiE-SP/WX 210 A-29
2022-12-21 Śr 11:00 12:30 Posiedzenia Rady Dyscypliny   207 A-29
2022-12-21 Śr 12:35 14:00 Dyżur pracowniczy  
2022-12-21 Śr 14:30 16:00 Prognozowanie i symulacja 11IiE-SD; 21MAT-SP/DP; 31ID-SP/GG 207 A-29
2022-12-21 Śr 16:16 17:45 Konsultacje   503 A-29
2022-12-22 Cz 11:00 12:30 Seminarium projektowe   219 A-29
2022-12-22 Cz 12:45 14:15 Analiza plików tekstowych i raportowanie 11ID-SD 211 A-29
2022-12-22 Cz 14:30 16:00 Dynamiczne raportowanie 21IiE-SP/A; 21IiE-SP/KJ; 21IiE-SP/KK; 21IiE-SP/PM; 21IiE-SP/WX 205 A-29
2022-12-22 Cz 16:15 17:45 Prognozowanie i symulacja 11IiE-SD; 21MAT-SP/DP; 31ID-SP/GG 112 A-29
2023-01-03 Wt 12:45 14:15 Analiza plików tekstowych i raportowanie 11ID-SD 3 A-29
2023-01-03 Wt 14:30 16:00 Dynamiczne raportowanie 21IiE-SP/A; 21IiE-SP/KJ; 21IiE-SP/KK; 21IiE-SP/PM; 21IiE-SP/WX 210 A-29
2023-01-04 Śr 11:00 12:30 Posiedzenia Rady Dyscypliny   207 A-29
2023-01-04 Śr 12:35 14:00 Dyżur pracowniczy  
2023-01-04 Śr 14:30 16:00 Konsultacje   503 A-29
2023-01-05 Cz 09:15 10:45 Seminarium naukowe  
2023-01-10 Wt 12:45 14:15 Analiza plików tekstowych i raportowanie 11ID-SD 3 A-29
2023-01-10 Wt 14:30 16:00 Dynamiczne raportowanie 21IiE-SP/A; 21IiE-SP/KJ; 21IiE-SP/KK; 21IiE-SP/PM; 21IiE-SP/WX 210 A-29
2023-01-11 Śr 11:00 12:30 Posiedzenia Rady Dyscypliny   207 A-29
2023-01-11 Śr 12:35 14:00 Dyżur pracowniczy  
2023-01-11 Śr 14:30 16:00 Konsultacje   503 A-29
2023-01-12 Cz 11:00 12:30 Seminarium projektowe   219 A-29
2023-01-12 Cz 12:45 14:15 Analiza plików tekstowych i raportowanie 11ID-SD 211 A-29
2023-01-12 Cz 14:30 16:00 Dynamiczne raportowanie 21IiE-SP/A; 21IiE-SP/KJ; 21IiE-SP/KK; 21IiE-SP/PM; 21IiE-SP/WX 205 A-29
2023-01-12 Cz 16:15 17:45 Prognozowanie i symulacja 11IiE-SD; 21MAT-SP/DP; 31ID-SP/GG 112 A-29
2023-01-13 Pi 09:15 10:45 Seminarium naukowe  
2023-01-17 Wt 12:45 14:15 Analiza plików tekstowych i raportowanie 11ID-SD 3 A-29
2023-01-17 Wt 14:30 16:00 Dynamiczne raportowanie 21IiE-SP/A; 21IiE-SP/KJ; 21IiE-SP/KK; 21IiE-SP/PM; 21IiE-SP/WX 210 A-29
2023-01-18 Śr 11:00 12:30 Posiedzenia Rady Dyscypliny   207 A-29
2023-01-18 Śr 12:35 14:00 Dyżur pracowniczy  
2023-01-18 Śr 14:30 16:00 Prognozowanie i symulacja 11IiE-SD; 21MAT-SP/DP; 31ID-SP/GG 207 A-29
2023-01-18 Śr 16:16 17:45 Konsultacje   503 A-29
2023-01-19 Cz 11:00 12:30 Seminarium projektowe   219 A-29
2023-01-19 Cz 12:45 14:15 Analiza plików tekstowych i raportowanie 11ID-SD 211 A-29
2023-01-19 Cz 14:30 16:00 Dynamiczne raportowanie 21IiE-SP/A; 21IiE-SP/KJ; 21IiE-SP/KK; 21IiE-SP/PM; 21IiE-SP/WX 205 A-29
2023-01-19 Cz 16:15 17:45 Prognozowanie i symulacja 11IiE-SD; 21MAT-SP/DP; 31ID-SP/GG 112 A-29
2023-01-20 Pi 09:15 10:45 Seminarium naukowe  
2023-01-24 Wt 12:45 14:15 Analiza plików tekstowych i raportowanie 11ID-SD 3 A-29
2023-01-24 Wt 14:30 16:00 Dynamiczne raportowanie 21IiE-SP/A; 21IiE-SP/KJ; 21IiE-SP/KK; 21IiE-SP/PM; 21IiE-SP/WX 210 A-29
2023-01-25 Śr 11:00 12:30 Posiedzenia Rady Dyscypliny   207 A-29
2023-01-25 Śr 12:35 14:00 Dyżur pracowniczy  
2023-01-25 Śr 14:30 16:00 Konsultacje   503 A-29
2023-01-26 Cz 11:00 12:30 Seminarium projektowe   219 A-29
2023-01-26 Cz 12:45 14:15 Analiza plików tekstowych i raportowanie 11ID-SD 211 A-29
2023-01-26 Cz 14:30 16:00 Dynamiczne raportowanie 21IiE-SP/A; 21IiE-SP/KJ; 21IiE-SP/KK; 21IiE-SP/PM; 21IiE-SP/WX 205 A-29
2023-01-26 Cz 16:15 17:45 Prognozowanie i symulacja 11IiE-SD; 21MAT-SP/DP; 31ID-SP/GG 112 A-29
2023-01-27 Pi 09:15 10:45 Seminarium naukowe  
2023-01-31 Wt 09:15 10:45 Seminarium naukowe