Plan zajęć

dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ

Zakład Metod Stochastycznych i Matematyki Finansowej
Instytut Matematyki

m.michta@wmie.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Środa
10:00 12:00 Podstawy inżynierii finansowej 31MAT-SP/A; 31MAT-SP/SW 218 A-29 2023-02-01; 2023-02-15
11:00 12:30 Posiedzenia Rady Dyscypliny   207 A-29 D
12:35 14:00 Dyżur pracowniczy   D
Czwartek
09:15 10:45 Seminarium naukowe   218 A-29 D
12:45 14:15 Metody aktuarialne 31MAT-SP/A; 31MAT-SP/SW 218 A-29 D
Piątek
08:15 10:45 Metody aktuarialne 31MAT-SP/A; 31MAT-SP/SW 202 A-29 D
10:00 12:00 Metody aktuarialne 31MAT-SP/A; 31MAT-SP/SW 218 A-29 2023-02-03; 2023-02-17
11:00 12:30 Podstawy inżynierii finansowej 31MAT-SP/A; 31MAT-SP/SW 202 A-29 D
12:45 14:15 Podstawy inżynierii finansowej 31MAT-SP/A; 31MAT-SP/SW 202 A-29 D
14:30 16:00 Konsultacje   204 A-29 D
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2022-12-07 Śr 11:00 12:30 Posiedzenia Rady Dyscypliny   207 A-29
2022-12-07 Śr 12:35 14:00 Dyżur pracowniczy  
2022-12-08 Cz 09:15 10:45 Seminarium naukowe   218 A-29
2022-12-08 Cz 12:45 14:15 Metody aktuarialne 31MAT-SP/A; 31MAT-SP/SW 218 A-29
2022-12-09 Pi 08:15 10:45 Metody aktuarialne 31MAT-SP/A; 31MAT-SP/SW 202 A-29
2022-12-09 Pi 11:00 12:30 Podstawy inżynierii finansowej 31MAT-SP/A; 31MAT-SP/SW 202 A-29
2022-12-09 Pi 12:45 14:15 Podstawy inżynierii finansowej 31MAT-SP/A; 31MAT-SP/SW 202 A-29
2022-12-09 Pi 14:30 16:00 Konsultacje   204 A-29
2022-12-14 Śr 11:00 12:30 Posiedzenia Rady Dyscypliny   207 A-29
2022-12-14 Śr 12:35 14:00 Dyżur pracowniczy  
2022-12-15 Cz 09:15 10:45 Seminarium naukowe   218 A-29
2022-12-15 Cz 12:45 14:15 Metody aktuarialne 31MAT-SP/A; 31MAT-SP/SW 218 A-29
2022-12-16 Pi 08:15 10:45 Metody aktuarialne 31MAT-SP/A; 31MAT-SP/SW 202 A-29
2022-12-16 Pi 11:00 12:30 Podstawy inżynierii finansowej 31MAT-SP/A; 31MAT-SP/SW 202 A-29
2022-12-16 Pi 12:45 14:15 Podstawy inżynierii finansowej 31MAT-SP/A; 31MAT-SP/SW 202 A-29
2022-12-16 Pi 14:30 16:00 Konsultacje   204 A-29
2022-12-21 Śr 11:00 12:30 Posiedzenia Rady Dyscypliny   207 A-29
2022-12-21 Śr 12:35 14:00 Dyżur pracowniczy  
2022-12-22 Cz 09:15 10:45 Seminarium naukowe   218 A-29
2022-12-22 Cz 12:45 14:15 Metody aktuarialne 31MAT-SP/A; 31MAT-SP/SW 218 A-29
2023-01-04 Śr 11:00 12:30 Posiedzenia Rady Dyscypliny   207 A-29
2023-01-04 Śr 12:35 14:00 Dyżur pracowniczy  
2023-01-05 Cz 08:15 10:45 Metody aktuarialne 31MAT-SP/A; 31MAT-SP/SW 202 A-29
2023-01-05 Cz 11:00 12:30 Podstawy inżynierii finansowej 31MAT-SP/A; 31MAT-SP/SW 202 A-29
2023-01-05 Cz 12:45 14:15 Podstawy inżynierii finansowej 31MAT-SP/A; 31MAT-SP/SW 202 A-29
2023-01-05 Cz 14:30 16:00 Konsultacje   204 A-29
2023-01-11 Śr 11:00 12:30 Posiedzenia Rady Dyscypliny   207 A-29
2023-01-11 Śr 12:35 14:00 Dyżur pracowniczy  
2023-01-12 Cz 09:15 10:45 Seminarium naukowe   218 A-29
2023-01-12 Cz 12:45 14:15 Metody aktuarialne 31MAT-SP/A; 31MAT-SP/SW 218 A-29
2023-01-13 Pi 08:15 10:45 Metody aktuarialne 31MAT-SP/A; 31MAT-SP/SW 202 A-29
2023-01-13 Pi 11:00 12:30 Podstawy inżynierii finansowej 31MAT-SP/A; 31MAT-SP/SW 202 A-29
2023-01-13 Pi 12:45 14:15 Podstawy inżynierii finansowej 31MAT-SP/A; 31MAT-SP/SW 202 A-29
2023-01-13 Pi 14:30 16:00 Konsultacje   204 A-29
2023-01-18 Śr 11:00 12:30 Posiedzenia Rady Dyscypliny   207 A-29
2023-01-18 Śr 12:35 14:00 Dyżur pracowniczy  
2023-01-19 Cz 09:15 10:45 Seminarium naukowe   218 A-29
2023-01-19 Cz 12:45 14:15 Metody aktuarialne 31MAT-SP/A; 31MAT-SP/SW 218 A-29
2023-01-20 Pi 08:15 10:45 Metody aktuarialne 31MAT-SP/A; 31MAT-SP/SW 202 A-29
2023-01-20 Pi 11:00 12:30 Podstawy inżynierii finansowej 31MAT-SP/A; 31MAT-SP/SW 202 A-29
2023-01-20 Pi 12:45 14:15 Podstawy inżynierii finansowej 31MAT-SP/A; 31MAT-SP/SW 202 A-29
2023-01-20 Pi 14:30 16:00 Konsultacje   204 A-29
2023-01-25 Śr 11:00 12:30 Posiedzenia Rady Dyscypliny   207 A-29
2023-01-25 Śr 12:35 14:00 Dyżur pracowniczy  
2023-01-26 Cz 09:15 10:45 Seminarium naukowe   218 A-29
2023-01-26 Cz 12:45 14:15 Metody aktuarialne 31MAT-SP/A; 31MAT-SP/SW 218 A-29
2023-01-27 Pi 08:15 10:45 Metody aktuarialne 31MAT-SP/A; 31MAT-SP/SW 202 A-29
2023-01-27 Pi 11:00 12:30 Podstawy inżynierii finansowej 31MAT-SP/A; 31MAT-SP/SW 202 A-29
2023-01-27 Pi 12:45 14:15 Podstawy inżynierii finansowej 31MAT-SP/A; 31MAT-SP/SW 202 A-29
2023-01-27 Pi 14:30 16:00 Konsultacje   204 A-29
2023-01-31 Wt 08:15 10:45 Metody aktuarialne 31MAT-SP/A; 31MAT-SP/SW 202 A-29
2023-01-31 Wt 11:00 12:30 Podstawy inżynierii finansowej 31MAT-SP/A; 31MAT-SP/SW 202 A-29
2023-01-31 Wt 12:45 14:15 Podstawy inżynierii finansowej 31MAT-SP/A; 31MAT-SP/SW 202 A-29
2023-01-31 Wt 14:30 16:00 Konsultacje   204 A-29
2023-02-01 Śr 10:00 12:00 Podstawy inżynierii finansowej 31MAT-SP/A; 31MAT-SP/SW 218 A-29
2023-02-03 Pi 10:00 12:00 Metody aktuarialne 31MAT-SP/A; 31MAT-SP/SW 218 A-29
2023-02-15 Śr 10:00 12:00 Podstawy inżynierii finansowej 31MAT-SP/A; 31MAT-SP/SW 218 A-29
2023-02-17 Pi 10:00 12:00 Metody aktuarialne 31MAT-SP/A; 31MAT-SP/SW 218 A-29