Plan zajęć

prof. dr hab. Michał Stosik

Wydział Nauk Biologicznych

Katedra Mikrobiologii i Genetyki

Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć