Plan zajęć

prof. dr hab. Jerzy Motyl

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Zakład Metod Stochastycznych i Matematyki Finansowej

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
09:15 11:00 Procesy stochastyczne 1 W11MAT-SD/B; 21MAT-SD/MK 216 A-29 D//
11:15 13:00 Analiza funkcjonalna Ć11MAT-SD 216 A-29 D//
Wtorek
09:15 11:00 Analiza funkcjonalna W11MAT-SD; 21MAT-SD/MK 216 A-29 D//
11:15 13:00 Teoria sterowania 1 W11MAT-SD/B 123 A-29 D//
Środa
11:15 13:00 Rada Wydziału MIiE I    D//
13:15 15:00 Dyżur pracowniczy I    D//
Czwartek
09:15 11:00 Seminarium naukowe S  214 A-29 D//
11:15 13:00 Seminarium naukowe S  214 A-29 D//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.