Plan zajęć

prof. dr hab. Jerzy Motyl

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Zakład Metod Stochastycznych i Matematyki Finansowej

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
09:15 11:00 Procesy stochastyczne 2 W21MAT-SD/B 216 A-29 D//
11:15 13:00 Procesy stochastyczne 2 Ć21MAT-SD/B 214 A-29 D//
Wtorek
10:00 12:00 Procesy stochastyczne 2 E21MAT-SD/B 213 A-29 29-01-2019; 12-02-2019; //
Środa
11:15 13:00 Rada Wydziału MIiE I    23-01-2019; //
13:15 15:00 Dyżur pracowniczy I    23-01-2019; //
Czwartek
09:15 11:00 Seminarium naukowe S  214 A-29 24-01-2019; //
11:15 13:00 Seminarium naukowe S  214 A-29 24-01-2019; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.