Rezerwacje

prof. dr hab. Jerzy Motyl

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Zakład Metod Stochastycznych i Matematyki Finansowej

Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji