Plan zajęć

prof. dr hab. Leszek Jerzak

Wydział Nauk Biologicznych

Katedra Ochrony Przyrody

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Wtorek
10:00 11:39 Konsultacje I  514 A-8 D//
Środa
11:06 13:00 Rada Wydziału I  115 A-8 D//
17:15 18:45 Ewolucyjne podstawy zachowań społecznych W31PED-DOKT; 31SOC-DOKT 20 A-16 DI//F6a
Nieregularne
    Migracje ptaków/ Czynniki regulujące liczebność populacji ptaków W21B-ST   D//
    Praktyka 4 Pra41O-ST   D//
    Seminarium 6 S31O-ST   D//
    Seminarium 8 S41O-ST   D//
    Studenci z Wietnamu WĆL    D//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.